Huisartsenpost

Indien u in het weekend, avond of nacht of op feestdagen zorg nodig heeft die niet kan wachten tot de volgende werkdag, dan kunt u contact opnemen met de Huisartsenposten Midden-Brabant via telefoonnummer

085 – 53 60 300 

Wanneer u belt, krijgt u een triagist (doktersassistente of verpleegkundige) aan de telefoon. Een triagist beschikt over uitgebreide medische kennis en is speciaal getraind om te beoordelen of een klacht spoedeisend is of niet.

De triagist zal u vragen naar de volgende gegevens:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum
  • de naam van uw eigen huisarts
  • uw medische voorgeschiedenis (voor zover van belang m.b.t. uw hulpvraag)
  • uw medicijngebruik

Er zijn vervolgens een aantal mogelijkheden voor afhandeling van uw hulpvraag. De triagist:

  • geeft u een zelfzorg advies
  • maakt een afspraak voor een consult bij de dienstdoende huisarts op de spoedpost
  • roept de rijdende huisarts op om een visite bij u aan huis af te leggen
  • organiseert onmiddellijk een spoedvisite door de rijdende huisarts of de ambulance

De huisartsenpost heeft een locatie op de Kasteellaan 2 in Waalwijk en op de Lage Witsiebaan 2a in Tilburg. U kunt de huisartsenpost alleen bezoeken na telefonisch overleg. Meer informatie vindt u ook op de website van de huisartsenpost.